Therapie

Wanneer we kijken naar de oorsprong van therapie kijken gaan we terug tot de oud-Griekse tijd waar men het woord Therapeia gebruikte. De letterlijke vertaling hiervan is het geven van zorg en aandacht aan iemand anders door gebruik te maken van een bepaalde behandeling / methode om iemand te verlossen van zijn klachten. Het is een methode om op een succesvolle manier verandering aan te brengen.

Er worden diverse vormen van therapie aangeboden namelijk:

  • Bewustwordingstherapie
  • Hypnotherapie
  • Looptherapie
  • Relaxatietherapie
  • Kinesitherapie
  • NLP-therapie

Voor therapie in de meest pure vorm, namelijk psychotherapie, werken we samen met betrouwbare en erkende psychologen.

 

Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak