Tarief

De kosten bij een bemiddelingsprocedure bestaan uit twee zaken namelijk:

– het ereloon dat vastgelegd is op € 90,00 / uur

– de dossierkosten die bestaan uit:

∗ opmaak dossier: € 60,00 / uur

∗ dactylografie: € 8,00 / pagina

∗ kopie’s: € 0,25 / pagina

In uitzonderlijke en complexe zaken kan een intake noodzakelijk zijn. De hiermee gepaarde kosten werden vastgelegd op een vaste forfait van € 60 / gesprek. Indien de bemiddeling op afstand plaatsvind wordt het ereloon vastgelegd op € 75 / uur.

Het aantal sessies tijdens een bemiddelingsprocedure is afhankelijk van de intensiteit van het conflict. Men moet rekenen op een 3 – 7 sessies. Dit kan meer of minder zijn maar wordt duidelijk gemaakt tijdens de beginsessie. Het is ook ten alle tijde mogelijk de procedure stop te zetten zonder bijkomende kosten.

Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak