Sociale bemiddeling

De sociale bemiddeling gaat over conflicten die voorkomen in arbeidsrelaties. Arbeidsrelaties worden getypeerd door het bestaan van een contractuele relatie. Dit kan gaan om conflicten tussen personeelsleden onderling of tussen personeelsleden en directie.

De ontstane conflicten kunnen heel divers zijn en gaan onder meer gaan over:

  • wijziging van de arbeidsregeling zoals werkuren, overuren,…
  • Verlofregeling
  • Ontslag
  • Herstructureringen
  • Discriminatie of problemen rond de fysieke integriteit
  • Algemene onvrede in een team

Dergelijke zaken kunnen zo’n invloed hebben dat het normale verloop van de weekdag er onder lijdt. Dit zorgt voor een negatief werkklimaat, verzuring in de omgang met elkaar en heeft sowieso consequenties op een heel belangrijk aspect, de productiviteit.

In feite, alles wat schade kan toebrengen aan het goed verloop van een werkdag en die het leven verzuurt in de interpersoonlijke relaties in de schoot van een groep werknemers.

We zoeken naar een oplossing zodat de arbeidsrelaties herstelt kunnen worden en de productiviteit op een zo efficiënt mogelijke manier nagestreefd wordt. Op de werkvloer is het namelijk van uiterst belang dat men kan ‘samen werken’ & ‘samenwerken’. Men moet steeds door dezelfde deur kunnen gaan zonder de relatie met elkaar op te blazen.

Onderstaande voorbeelden zijn terug te vinden op de site van de federale bemiddelingscommissie. Deze geven een inzicht van de werkwijze en mogelijkheden van het hoe en wat van bemiddelen.

Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak