Familiale bemiddeling

Bemiddeling van familiale zaken is specifiek gericht op getrouwde en samenwonende koppels, adolescenten en hun ouders, broers en zussen, vrienden,… die een regeling wensen te treffen over:

  • de verheffing van goederen ( zoals woonst, roerende goederen,…)
  • de kinderen
  • een efficiënte grootouderregeling
  • een nalatenschap
  • een vertrouwensrelatie

Het is een alternatieve vorm van probleemoplossend denken waar de bemiddelaar, als objectieve en neutrale persoon, de partijen ondersteunt om een dialoog terug op gang te brengen. Daarenboven tracht men in alle vertrouwelijkheid tot een gezamenlijk akkoord te komen dat rekening houdt met elkaars wensen en behoeften.

Voorbeelden zijn terug te vinden op de site van de federale bemiddelingscommissie. Deze geven een inzicht van de werkwijze en mogelijkheden van het hoe en wat van bemiddelen.

Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak