Therapeutisch coachen

De doelstelling van bovenstaand programma is om mensen een basisinzicht te geven op basis van hun persoonlijke anamnese en ze dan verder te coachen en ondersteunen met relevante “tips and trics”. Het is niet de bedoeling een langdurig programma aan te bieden maar enkel een opstart om dan zelf verder te bouwen. Hier kunnen wel af en toe terugkomsessies aan gekoppeld worden.

Kortom de missie van de coaching is drieledig:

  • Anamnese opstellen
  • Basisinzicht geven aan de cliënt over zijn persoonlijke anamnese op basis van de basisfunctionaliteiten omtrent voeding/communicatie/conflicten …
  • Intensieve coaching en begeleiding van de cliënt op een van de disciplines

 

Coaching van individuen en groepen

  • Coaching op het gebied van verbale, para- en non-verbale communicatie bij professionele en individuele relaties.
  • Intrapersoonlijke conflictoplossing
  • Sport en gezondheidscoaching
Coaching in ondernemingen
  •  Coaching op het gebied van verbale, para- en non-verbale communicatie
  • Conflicthantering op de werkvloer
  • Communicatiestrategieën als leidinggevende en uitvoerend personeel.
Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak