Bemiddeling

De bemiddelaar onderscheidt zich van de advocatuur door de snelle, doeltreffende en relatief goedkope manier van werken. Heel wat zaken kunnen namelijk buiten het juridische geregeld worden. Zonder te maken te krijgen met de maandenlange slopende procedure en toch tot een akkoord te komen. Een akkoord waar alle partijen zich volledig in kunnen vinden die zowel emotioneel als juridisch een degelijke oplossing aanreiken.

De bekomen overeenkomst kan eveneens gehomologeerd wordaen door de bevoegde rechtbanken. Dit betekent dat de overeenkomst dezelfde kracht en waarde heeft als een vonnis uitgesproken door de rechter.

Wat is de doelstelling van een bemiddelingsprocedure?

De doelstelling van de bemiddeling is om mensen op een zo goed mogelijke manier terug te laten communiceren met elkaar. Dit kan door een communicatiebewustzijn te creëren en de dieperliggende wortels van de problemen terug bloot te leggen. Hier zal er gewerkt worden in vier fases namelijk:

 • het probleem en de standpunten blootleggen
 • de dieperliggende wensen blootleggen en de daaraan eventueel gekoppelde emoties
 • het zoeken naar de gemeenschappelijke belangen
 • het zoeken naar een costructieve oplossing [ dit heeft meer waarde dan een compromis ]

Wat zijn de voor- en nadelen van een bemiddelingsprocedure?

Voordelen:

 • goedkoop in vergelijking met een juridische procedure
 • snel & effectief
 • geen compromis maar een win-win situatie waar alle partijen het mee eens zijn
 • de band blijft mogelijk en wordt hersteld
 • de communicatie met elkaar blijft bestaan
 • men wordt zich bewust van zijn eigen communiceren en hoe de andere partij zijn communicatie interpreteert
 • de mogelijkheid om akkoorden te homologeren door de rechtbank. Ze krijgen de rechtsgrond van een vonnis en zijn dus bindend
 • er worden geen oplossingen opgelegd door de bemiddelaar maar ze zijn het resultaat van een bewuste en weloverwogen keuze door de partijen zelf

 Nadelen:

 • de verschillende partijen moeten het bemiddelen een kans geven en elk afzonderlijk hun toestemming geven
 • de bemiddeling slechts mogelijk als alle partijen aanwezig zijn
Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak