Bemiddeling in familiale en sociale zaken erkend door FOD Justitie

Familiale geschillen / Conflicten op de werkvloer

Therapeutische begeleiding

Diverse vormen van mens- lichaams- en ontwikkelingsgerichte therapie

Training met doorgedreven ondersteuning en provocerende methodiek

Bewustwording gepaard met oplossingsgericht en effectief handelen

Dienstverlening

Therapie

Training

Familiale bemiddeling erkend door FOD Justitie

 

.

Communicatie is 'het grootste probleem van' de oplossing.

Welkom op communicatiebewustzijn.be !

Het concept communicatiebewustzijn – waar de balans tussen lichaam en geest centraal staat – is uniek en vooruitstrevend.De doelstelling van dit principe is niet enkel om de cliënten te begeleiden doorheen een traject maar voornamelijk om een bewustzijn te creëren. Eenmaal dit bewustzijn gecreëerd is verfijnen we het verder door het aanleren van specifieke technieken aan de cliënt zelf. Hierdoor kan men zichzelf verder helpen doorheen zijn eigen levenstraject en er blijvend de vruchten van plukken. Het is productief, efficiënt, levenslang en kostenbesparend! Wij werken dus aan een constructieve en blijvende heroriëntatie van iedere cliënt individueel en dit met de garantie op succes!

Maar wat is communicatiebewustzijn en is het doeltreffend voor me?

Een gezonde geest in een gezond lichaam is voor ons noodzakelijk om tot een harmonieus geheel te komen. Het principe staat namelijk voor:

~ het bewust worden van de eigen verbale en non-verbale communicatievaardigheden
~ de impact van het onbewuste op ons dagelijks functioneren en leven
~ de impact van je lichaam op je psychisch functioneren en omgekeerd

Vrijblijvende en kosteloze intake à la tête du cliënt!

Er wordt een gedetailleerde en persoonlijke analyse gemaakt om naar de diepgewortelde oorzaak van het probleem te zoeken. Men kan hiervoor intekenen op een vrijblijvende en kosteloze intake waar de principes worden toegelicht en er gekeken wordt of deze al dan niet een meerwaarde zijn voor je.

Uniciteit, klantentevredenheid en vooral het delen van de passie en technieken staan hierbij centraal!

Adres

Zwaluwenlaan 27, 8500 Kortrijk

Bekaertstraat 2A, 8550 Zwevegem

Contactgegevens

Tel.:  +32 484 88 89 90

info@communicatiebewustzijn.be

Enkel op afspraak